fbpx

Sotsiaalne rehabilitatsiooniteenus

Sotsiaalset rehabilitatsiooni teenust osutatakse Nõmme Pihlakodus Tallinnas.

SRT on sotsiaalteenus, mis mõeldud puudega või piiratud töövõimega inimese toetamiseks igapäevaeluga toimetulekul. SRT kaudu inimene ja pere õpivad, kuidas saada igapäevaselt hakkama terviseseisundist tingitud erivajadustega. SRT ei ole taastusravi, kus tegeletakse inimese ravimisega.

Sihtrühm

Sihtrühm on alla 16-aastased lapsed; vanaduspensioni ealised isikud ja need tööealised isikud, kes ei tööta, ei õpi ega ole töötuna arvele võetud. Teenuse vajadust hindab ja rahastaja on Sotsiaalkindlustusamet.

SRT on sotsiaalteenus, mis mõeldud puudega või piiratud töövõimega inimese toetamiseks igapäevaeluga toimetulekul. SRT kaudu inimene ja pere õpivad, kuidas saada igapäevaselt hakkama terviseseisundist tingitud erivajadustega. SRT ei ole taastusravi, kus tegeletakse inimese ravimisega.

Teenus on eesmärgipärane. SRT eesmärk on õpetada ja arendada igapäevaelu oskusi, suurendada võimalusi ühiskonnaelus osaleda, toetada õppimist ja töötamise eelduste ettevalmistamist.

SRT on kompleksne teenus, st et inimesel on mitu probleemi, mille lahendamine ei ole võimalik üksikteenuste (nt tugiisik, taastusravi) abil, vaid nõuab mitme eriala spetsialistide (rehabilitatsioonimeeskonna) sekkumist. 

Nõmme Pihlakodu pakub ise või koostöös teiste asutustega järgmisi rehabilitatsiooniteenuseid: füsioterapeudi, tegevusterapeudi, sotsiaaltöötaja, eripedagoogi, logopeedi, loovterapeudi, psühholoogi, kogemusnõustaja, õe, arsti teenust.

Teenuseid osutatakse nii individuaalselt kui perele või grupis, välja arvatud arsti teenus, mida osutatakse ainult individuaalselt. Teenus on ajaliselt piiritletud, st seda ei osutata pidevalt ega eluaegselt, vaid eesmärgi täitmiseks vajaliku aja jooksul.

Nõmme Pihlakodu hinnakiri

Toitlustamine (lõuna- ja õhtusöök)          8€

Täiendav majutusöö, koos hommikusöögiga       34€

Kontaktid 

Rehabilitatsioonitöö koordinaator – Merike Merirand

E-post: merike@pihlakodu.ee

Telefon: 53490 297

Teenusele registreerumine

Palun võtta ühendust tööpäeviti 9.00-17.00 või kohale tulles (Lõuna 50, Tallinn). Palun helistada ette. 

Lisainfo saamiseks külasta Sotsiaalkindlustusameti kodulehte https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/puue-ja-hoolekanne/sotsiaalne-rehabilitatsioon#Sotsiaalne%20rehabilitatsioon

Teenuse osutamise kord

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse osutamise kord