fbpx

Praktika Pihlakodus

Praktikabaasi kontaktisik

Pihlakodu personalipartner Ly Leek
tel. +372 5191 6642

Üldised nõuded praktikandile:

  1. Kohustus omada kehtivat tervisetõendit ja esitada see praktika esimesel päeval;
  2. Kohustus enne praktikale saabumist teha COVID test;
  3. Kohustus järgida töötervishoiu- ja tööohutuse nõudeid, täita töökorraldusreegleid ning praktikakorralduse juhendit;
  4. Kohustus järgida juhendaja nõudeid ning täita tema korraldusi;
  5. Kohustus kasutada isiklikke teiste tervishoiuasutuste eraldusmärkideta vahetusriideid ja -jalatseid;
  6. Enne praktikale suundumist vaktsineerima end COVID viiruse või B-hepatiidi vastu, mittevaktsineerimise korral olema teadlik võimalikust nakatumise ohust ja võtma riski enda kanda;
  7. Kohustus olla välimuselt esteetiline;
  8. Kohustus kanda rinnasilti, millel on märgitud praktikandi nimi ja märge üliõpilane/praktikant;
  9. Kohustus teavitada praktika käigus esinevatest probleemidest praktikabaasipoolset juhendajat ja koolipoolset juhendavat õppejõudu;
  10. Kohustus osaleda infotunnil, esitada kõik vajalikud praktikadokumendid, koostada juhendajaga praktikagraafik ning järgida seda.

Konkreetse soovi korral ühendust võtta vastava Pihlakodu juhatajaga: https://www.pihlakodu.ee/kontakt/