fbpx

Meist

Missioon

Luua kliendi vajadustele vastav hooldusteenus, pakkudes parimat abi-, hoolt-ja huvitegevust, toetades kliendi iseseisvat toimetulekut.

Visioon

Olla suunda näitav ja klientide poolt eelistatum asutus, tagades professionaalse-ja kvaliteetse hooldus-ja toetavate teenuste osutamise.

Väärtused

Hoolitseme hingega

 • pakume parimat hoolt, kodusoojust ja turvalisust
 • märkame ja arvestame klientide individuaalseid vajadusi ja võimalusi
 • oleme abivalmid ning sõbralikud kliendi, kolleegi ja külaliste suhtes

Meeskond

 • töötame ühtse meeskonnana, saavutame ühiselt eesmärke ja väärtustame igat oma kolleegi
 • usaldame ennast ja teisi
 • peame üksteisega nõu, jagame omavahel kogemusi ja teadmisi
 • oleme tähelepanelikud, austame erinevaid seisukohti, veendumusi ja kultuure

Vastutus

 • käitume ausalt
 • võtame vastutuse iga oma otsuse ja tegevuse eest, mis on suunatud kliendile, töötajale ja ühiskonnale
 • peame kinni heast tavast ja antud lubadustest
 • oleme oma klientidele ja lähedastele kättesaadavad