fbpx

Hooldusreform

Alates 1. juulist 2023 osaleb riik hooldekodu kohatasu maksmisel, tasudes hooldekodu hoolduspersonali kulud. Pihlakodudes on prognoositav hoolduspersonali kulu inimese kohta 871 €. Haldusaktid toetuste määramise kohta tulevad kõikidele individuaalselt.

KOV-poolse rahastuse eelduseks on KOV otsus

KOV-poolse rahastuse eelduseks on KOV otsus, et inimene vajab just seda teenust. Selleks tuleb isiku elukohajärgsele kohalikul omavalitsusele avaldus esitada ja siis juba peab KOV teenuse vajadust hindama. 

Peale avalduse esitamist võtab kohalik omavalitsus klientidega ise ühendust ning hindab nende teenusevajadust.  

Teenuskoha maksumuse jaotusel tuleb tähelepanu pöörata paarile terminile. Hooldekodu kohatasust hoolduskulu osa hakkab kompenseerima kohalik omavalitsus. Omavalitsused seavad hoolduskuludele piirmäära. Hoolduskulu on vaid hooldustöötajate (hooldajad, abihooldajad, hooldusjuht) tööjõukulu, tööriietus, isikukaitsevahendid, tervisekontroll, vaktsineerimise kulud ja hoolsustöötajate koolitusega seotud kulu. Selle kulu tasu osas otsustab kohalik omavalitust ning selles osas on KOVil õigus kehtestada piirmäär. Piirmäär peab tagama teenuse kättesaadavuse ning selle, et inimesel on võimalik valida vähemalt mõne hooldekodu vahel, kus omavalitsuse tugi katab hoolduskulu Teiste spetsialistide ja muud kulud ehk majutuse ja toitlustusega seonduvad kulud, samuti muud teenuse osutamisega seotud kulud tasub teenuse saaja. Suurema osa sellest peaks katma pension.

Lisalugemine:

https://www.sm.ee/hooldereform 

https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/spetsialistile-jakoostoopartnerile/kohalike-omavalitsuste noustamine/uldhooldusteenus#kulude-tasumise-piir