fbpx

Hooldusreform

Alates 1. juulist 2023 osaleb riik hooldekodu kohatasu maksmisel, tasudes hooldekodu hoolduspersonali kulud. Pihlakodudes on prognoositav hoolduspersonali kulu inimese kohta 653 €-871 €, sõltudes hooldusvajaduse astmest. Haldusaktid toetuste määramise kohta tulevad kõikidele individuaalselt – see saab olema eeldatavalt enne 1. juulit.

KOV-poolse rahastuse eelduseks on KOV otsus

KOV-poolse rahastuse eelduseks on KOV otsus, et inimene vajab just seda teenust. Selleks peab KOV teenuse vajadust hindama. 

Kohalik omavalitsus võtab teenusel olevate klientidega ise ühendust ning hindab nende teenusevajadust. Ei kliendid ega lähedased ise kuhugi pöörduma ei pea. Kui KOV pole ühendust võtnud 1. juuniks – alles siis on palve, et teenuseosutaja või lähedased võiksid pöörduda ise KOV poole. 

Teenuse saamise aluseks avaldus või protokollitud tahteavaldus

Üldiselt peaks olema teenuse saamise aluseks avaldus või protokollitud tahteavaldus. Erandiks vaid kliendid, kes juba on KOVi poolt suunatud või finantseerimisel ja avaldanud enne seda ka vastavat tahet – neilt pole uusi avaldusi enam vaja. Avaldused saata kas digiallkirjastatult Pihlakodu juhataja meilile või tuua paberkandjal kohale.

Teenuskoha maksumuse jaotusel tuleb tähelepanu pöörata paarile terminile. Hooldekodu kohatasust hoolduskulu osa hakkab kompenseerima kohalik omavalitsus. Omavalitsused seavad hoolduskuludele piirmäära. Hoolduskulu on vaid hooldustöötajate (hooldajad, abihooldajad, hooldusjuht) tööjõukulu, tööriietus, isikukaitsevahendid, tervisekontroll, vaktsineerimise kulud ja hoolsustöötajate koolitusega seotud kulu. Selle kulu tasu osas otsustab kohalik omavalitust ning selles osas on KOVil õigus kehtestada piirmäär. Piirmäär peab tagama teenuse kättesaadavuse ning selle, et inimesel on võimalik valida vähemalt mõne hooldekodu vahel, kus omavalitsuse tugi katab hoolduskulu Teiste spetsialistide ja muud kulud ehk majutuse ja toitlustusega seonduvad kulud, samuti muud teenuse osutamisega seotud kulud tasub teenuse saaja. Suurema osa sellest peaks katma pension.

Lisalugemine:

https://www.sm.ee/hooldereform 

https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/spetsialistile-jakoostoopartnerile/kohalike-omavalitsuste noustamine/uldhooldusteenus#kulude-tasumise-piir