fbpx

Toetatud elamine

Toetatud elamise teenust pakume ainult Harku valla elanikele. Teenust osutatakse üksnes pervasiivsete arenguhäirega isikutele (F84).  

Teenus sisaldab vastavalt abivajadusele järgmisi tegevusi:

 • päevast juhendamist majapidamise korraldamisel (eelarve koostamine, eluruumi kasutamise ja selle hooldamisega seotud teenuste korraldamisel ning kasutamisel):
 • toetust iseseisva elamispinna leidmisel ja iseseisvaks elamiseks ettevalmistamisel;
 • abistamist elukorraldusega seotud reeglites kokku leppimisel ning nende täitmisel;
 • päevast hooldust ja järelevalvet (riietumine, toitumine, hügieenitoimingud, abistamine ravimite manustamisel jms mis on määratud tegevusplaanis);
 • päevast organiseeritud tegevust;
 • toitlustust (neli korda päevas);
 • pesu pesemist;
 • raviskeemi järgimist;
 • iseseisva õendusabi kättesaadavuse tagamist;
 • muud toetavad tegevused (sotsiaal- ja abivahendite alane nõustamine, juhendamine ning abistamine igapäevatoimingute sooritamisel jne);
 • hinnakirjajärgset transpordi teenust (tervishoiu-, sotsiaal- ja muudele avalikele teenustele jõudmiseks).

Toetatud elamise teenuse hinnakiri (Harku valla elanikele):

Kehtib alates 12.04.2021

Teenuse maksumus                                      4 225.-/kuus

*Teenust osutatakse Pihlakodu hinnakirja järgselt; riigieelarve või KOV eelarves selleks ettenähtud vahendite arvelt või muudest allikatest.