fbpx

Mis on Pihlakodu Akadeemia?

Pihlakodu Akadeemia on unikaalne täiendõppevorm, mis suurendab meie töötajate võimekust  nii igapäevases töökeskkonnas edukalt hakkama saada kui ka toimetulekut emotsionaalselt keeruliste olukordadega. Akadeemia eesmärgiks on tõsta Pihlakodus töötajate motivatsiooni, anda praktilisi näpunäiteid ja õpetada tehnikaid, mis mõjutavad nii vahetut suhtlust kui töösooritust. 

Kellele on Pihlakodu Akadeemia mõeldud?

Akadeemia on suunatud eelkõige kõigile Pihlakodu töötajatele, kes tahavad läbi isikliku arengu paremaks saada ja osaleda seeläbi edukamalt ka organisatsiooni väärtusloomes. 

Pakume oma Akadeemia tundides silmaringi laiendavaid teadmisi, enesearengu ja sektoripõhiseid teemakäsitlusi ning tööriistu enamlevinud väljakutsete lahendamiseks.

Akadeemias puudutatav teemadering aitab teadlikumalt juhtida suhteid nii töötajate, klientide kui lähedastega, samuti õpetab suhestuma ettevõtte väärtustega ning ootamatutes olukordades rahu säilitama.

Pihlakodu Akadeemia eesmärk on õpetada, jõustada ja motiveerida igapäevaste olukordadega toime tulema, lahendama mistahes töös ettetulevad probleemid ning täiendada oma suhtlusoskust. 

Pihlakodu ASi juhatuse esimees Merike Merirand usub, et inimestele üldiselt meeldib Pihlakodus töötada, lihtsalt ootamatult kerkinud stressitase joonistab välja sisekommunikatsiooni kitsaskohad. Loodame, et tõstes töötajate teadmisi, oskusi ja motivatsiooni, olla kuulatud ja kaasates neid enam protsessidesse, tõstame töötajate lojaalsust ning vähendame töötajate liikumist mujale.

Pihlakodu Akadeemiasse on lähiajal oodatud ka kliendid ja nende lähedased 

Lisaks töötajatele suunatud praktilistele koolitustele plaanib Pihlakodu Akadeemia lähiajal ka silmaringi avardavaid ja aktuaalseid teemasid käsitlevaid loenguid ning seminare nii eakatele kui nende lähedastele. Uudse lähenemise abil soovime anda oma panuse, et liita erinevaid generatsioone, tekitada diskussiooni aktuaalsetel teemadel ning luua täiendavaid võimalusi eakate omavaheliseks suhtlemiseks.

Esinema ja oma kogemusi edasi andma plaanime kutsuda oma ala hinnatud spetsialiste -juriste, õdesid, arste, superviisoreid, koolitajaid, kommunikatsioonieksperte ja oma sektoris silmapaistvaid isikuid.

Kuigi Pihlakodu Akadeemia on tegutsenud tänaseks rohkem kui kaks aastat, siis tähistab 2024. aasta esimene avaloeng sel reedel, 26. jaanuaril Nõmme Pihlakodus mingis mõttes uut algust. Esimese teemana võetakse fookusesse vaimne tervis ja loengusari on suunatud juhtidele.