fbpx

Pihlakodu hooldekodudes alustatakse unikaalse koostööprojektiga, mille eesmärk on eakate üksildustunde vähendamine ja väärikas eas inimestele ühiskonnaelus kaasalöömiseks suuremate võimaluste andmine. 

“Projekti eesmärk on vähendada eakate sotsiaalset isolatsiooni ja tugevdada põlvkondade vahelist sidet, viies selleks kokku noored ja eakad ning pakkudes neile võimalust ühiseks kvaliteetajaks ja mitmekülgselt arendavateks tegevusteks,” kirjeldas Pihlakodu juht Merike Merirand. 

Eelkirjeldatud eesmärk saavutatakse eelkõige läbi eakate ja noorte ühiste tegevuste ja jutuajamiste. 

Kõigis meie Pihlakodudes korraldatakse grupijututamisi, mida juhivad noored Tallinna Ülikoolist. Tegevusega pakutakse noortele kogukonnas mõtestatud ja tähendusrikast tegevust ja suurendatakse samas kogukonnas elavate eakate ja noorte vahelist sidet. 

Vestlusringid toimuvad Pihlakodudes vähemalt iga kahe nädala tagant. Eakatega räägitakse erinevatel teemadel ja kõigest, mis neile huvi pakub. Projekti koordineeriv MTÜ Jututaja kogub ka lühikesi mõtteid ja meenutusi eakate elust, mis toimetatakse ja valikuliselt ka kodulehel ning sotsiaalmeedia kanalites avaldatakse. 

Projekti “Eakate sotsiaalse isolatsiooni vähendamine” toetab Aktiivsete Kodanike Fond/Active Citizens Fond (ACF) Estonia.