fbpx

Elanikkond vananeb, mistõttu paljud pered seisavad silmitsi otsusega, kas leida täiendavaid ressursse oma lähedase iseseisvaks hooldamiseks või eelistada pigem hooldekodu. 

Endiselt vähe räägitakse hooldekodudest head, pigem pööratakse tähelepanu sellele, mis on puudu ja valesti. Eelkõige kuuleme meedia vahendusel sellest, millised on vajakajäämised hooldusteenuse osutamisel. Ometi pingutavad kõik hooldekodud täna,et seda mineviku mälestust inimeste peast kustutada ja veenda neid uskuma, et ajaga on olukord ja suhtumine siiski muutunud. Enamasti pakuvad hooldekodud heal või väga heal tasemel teenust või püüdlevad selles suunas.

Millal on õige aeg ja mille põhjal teha siis oma valik?

Hooldekodu ehk eakatekodu poole pöördutakse enamasti viimases hädas, kui eaka elukvaliteet, füüsiline jõudlus või mälu on halvenenud ning vaja on rohkem abi, hoolt ja tähelepanu kui iseseisev hooldamine, koduhooldusteenused või päevahoid suudavad pakkuda.

Hooldekodude puhul tuuakse miinustena välja madal pakutava teenuse kvaliteet kui ka kõrge kohatasu. Need saavad peamisteks otsuste mõjutajaks veel paraku ka siis, kui inimene ei saa tegelikult kodus enam hakkama. Oluline on teadvustada, et täna on turule tekkinud ka hulgaliselt koduhoolduse pakkujaid, kes aitavad olla vaheetapis toeks. Just vaheetapis, sest reeglina on mingis etapis siiski eakate endi elukvaliteedi huvides kõiki osapooli säästvam pöörduda hooldekodu poole. 

Millised on hooldekodu eelised?

Eakatekodud täna püüdlevad kodusarnase keskkonna loomise poole, tagades selle, et eaka privaatsust, iseseisvust ning soove austatakse. Eakatekodus on kindel päevarežiim vahel eakad nurisevad, et tegevused otsustatakse eaka eest, mitte eakaga koos, mis tuleneb üheltpoolt sellest, et töötajad on harjunud hoolitsema, tegema, organiseerima, otsustama ja teisalt kuuldakse sõnapaari „me ju maksame“. Tasub mõelda selle üle, kas on vaja kõike paluda hooldajal teha või eaka eest otsustada?

Piisav eakate ja töötajate (hooldajad, tegevusjuhendajad) suhtarv, isikuomadused ja väljaõpe on see, mis tagab kvaliteetse teenuse. Tänu töökohapõhisele õppele ja Töötukassa koolitustoetusele on paljud hooldajad asunud õppima ning omandanud hooldaja kutse, pakkudes seeläbi kvaliteetsemat hooldusteenust. Mitmed hooldajaid on avastanud edasiõppimise võimaluse hingehoidja koolituse näol. Hingehoidja roll hooldekodus on väga oluline: kodust lahkumine; uue keskkonna-ja inimestega kohanemine; lähedastest eemaldumine; laste-laste mitte nägemine on see, millest soovitakse rääkida.

Suhtlemine, veelkord suhtlemine on see, mida eakas ootab. Täna pakutakse eakatekodus erinevaid suhtlemise viise, on see tegevusjuhendaja tegevuste kaudu või MTÜ Jututaja kaudu jututaja teenuse kasutamine.

Paljud eakatekodud, kes on lepingulises suhtes Haigekassaga õendusteenuste osutamiseks, tagavad läbi õendusteenuste igapäevase tervise jälgimise, vajalikud protseduurid või vaktsineerimised kui selleks tekib vajadus, tehes samaaegselt koostööd perearstidega. Apotheka kaudu on võimalus tellida ravimid ravimlindina ravimijaendamise teenusena.

Lisaks pakutakse täna eakatekodus mitmesuguseid tegevusi, mis sisaldavad hariduslikke, sotsiaalseid ja füüsilisi elemente, sealhulgas muusikat, meelelahutust ja usupõhiseid teenuseid. Eakatekodus tunnevad eakad end paremini, kui nad on hoolitsetud ning neil on võimalused füüsilisteks tegevusteks. Paljud kasutavad juuksuri või iluteenuseid, külastavad kohalikku raamatukogu ja nii mõnedki neist on arvutitargad.

Toit, mida eakatekodus pakutakse peab olema hästi serveeritud, maitsev, kvaliteetne ja toitev, värskelt valmistatud ja kohandatud eridieetide jaoks. Mitte vähem tähtis on süüa meeldivas õhkkonnas, mis on kõigi jaoks oluline sotsiaalne kogemus.

Väga oluline on, et pereliikmed oleksid alati oodatud eakatekodu külastama, v.a eriolukorra piirangute ajal, mil suhtlemist on võimalik jätkata muul viisil (kohtudes õues, suheldes klaasist vaheseinaga piiratud alal või akna taga telefonidega, kirjutades üksteisele kirju või suhelda skype teel). Kohtumiste-suhtlemiste jätkumise osas ollakse eakatekodus üsna leidlikud.

Eakatekodu valides tasub hooldekodu enne külastada. Kasvõi korduvalt. Kannatlikkuse ja visadusega leiab kindlasti sobivaima hooldekodu, mis pakub kodusoojust ja hoolt, turvatunnet ja samas ka privaatsust ning loob parimad võimalikud tingimused väärika vanaduspõlve veetmiseks.

 

Merike Merirand

Pihlakodu tegevjuht