fbpx

Viru Haigla AS

Iseseisev statsionaarne õendusabi

 

Tabasalu

Patsientide vastuvõtt tööpäevadel 10.00-14.00:
E-post: siret@pihlakodu.ee  
Tel: +372 5330 7977

Õendusabiosakond:
E-post: oendusabi@pihlakodu.ee
Tel: +372  5334 5541 (osakond)
Tel:+372 5307 0517 (õendusjuht)

Tapa

Patsientide vastuvõtt tööpäevadel 10.00-14.00:
E-post: ly@pihlakodu.ee
Tel: +372 5411 0324

Õendusabiosakond:
E-post: tapaoendus@pihlakodu.ee
Tel: +372  516 9126 (osakond)
Tel:+372 5333 5140  (õendusjuht)

1241997. aastal loodud Viru Haigla AS pakub hoolekande-ja  tervishoiuteenuseid Tallinnas, Viimsis, Harjumaal ja Lääne-Virumaal. AS Viru Haigla koondas 2018. aasta sügisel oma senised ja üle Eesti rajatud eakate kodud Pihlakodu kaubamärgi alla. Haigla koosseisu kuuluvad esmatasandi tervisekeskus Tapal; Pihlakodu kaubamärgi all tegutsevad eakate kodud Tallinnas Nõmmel; Harku vallas Tabasalus; Viimsi Vallas ning Tapal. Kokku on Viru Haigla AS-l 581 üldhooldusteenuse kohta ja 49 tervishoiuteenuse kohta, nendest õendusabi kohti Harjumaal 29 voodikohta ja Lääne-Virumaal 20 voodikohta.

Iseseisev statsionaarne õendusabi (edaspidi õendusabi) on teenus stabiilses seisundis patsiendile, kes ei vaja pidevat arstiabi, aga vajab õendusabi ja arsti poolt määratud raviprotseduuride teostamist mahus, mis ületab koduõenduse võimalused. See võib olla vajalik näiteks pärast traumat, raskekujulise haiguse põdemist või kroonilise haiguse ägenemist, samuti raskest haigusest tingitud vaevuste leevendamisel.

Õendusabiteenuse eesmärk on patsiendi parima võimaliku elukvaliteedi ja toimetuleku saavutamine ning säilitamine. Õendusabis on õendustoimingute tegemine ja nende vajaduste üle otsustamine valdavalt õe pädevuses, arst konsulteerib õendusabis viibivaid patsiente vastavalt vajadusele, kuid vähemalt üks kord nädalas. Kõik õendusabi patsiendid on ööpäevaringse hoole ja järelevalve all. Oluliseks peame meeskonnatööd, kuhu kaasame nii patsiendi kui ka tema lähedased.

Põhjalikku informatsiooni asjakohaste tugisüsteemide ja -teenuste kohta jagab vastuvõtujuht; samuti püüame pakkuda patsiendile ja tema lähedastele igakülgset emotsionaalset tuge olukorraga toimetulekul.

Viru Haigla AS pakub iseseisva statsionaarse õendusabi teenust Tabasalu ja Tapa Pihlakodus.

Õendusabi saabuvad patsiendid perearsti või eriarsti suunamisel kas kodust või haiglaravilt saatekirja alusel.

Õendusabis ei ole võimalik teostada spetsiifilisi uuringuid, seetõttu peaks patsiendil olema eelnevalt kõik vajalikud uuringud juba tehtud.

Perearstipoolsel suunamisel peab saatekirjal kajastuma järgnev:

  • ajakohane info patsiendi üldseisundi, üldfüüsilise ja vaimse võimekuse kohta;
  • viimaste (soovitatavalt kuni 2 kuu vanuste) uuringute ja analüüside tulemused;
  • haavade ja haavandite olemasolu puhul nende kirjeldus;
  • abivahendite vajadus;
  • väga oluline on diagnooside kirjelduse, raviskeemi ja õendusabivajaduse põhjenduse olemasolu.

Saatekirja vormi leiate siit lingilt. (alus: „Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise tingimused ja kord“).

Hinnad

Õendusabis viibiva Eesti Haigekassas ravikindlustatud patsiendi omaosalusmäär on 15% haigekassa poolt kehtestatud omaosalustasu ehk 17.15 € päevas, millele lisandub esimese kümne päeva eest voodipäevatasu 2.50 € päevas.

Haigekassa rahastuse puudumisel või kui haigekassa kohad on täis, pakume tasulist õendusabi teenust 124.24 € päevas.

Õendusabisse saabudes sõlmitakse patsiendi või tema lähedastega õendusabiteenuse osutamise leping. Õendusabiteenuse vajaduse lõppemisest informeeritakse patsienti ja tema lähedasi esimesel võimalusel. Patsiendile, kes teenuse vajaduse lõppemisel vajab täiendavat õendusabi, soovitame koduõendusteenust.

Vabade kohtade olemasolul pakume tasulist üldhooldusteenust– lühiajaliselt hinnaga85€ voodipäev või pikemaajaliselt hinnaga alates 50€ voodipäev.

Kõigest eeltoodust informeerime nii patsienti kui ka tema lähedasi enne õendusabisse saabumist.

Õendusabi võimalused

Tallinnas õendusabi tänapäevaselt sisustatud toas on funktsionaalsed voodid, kraanikauss, samuti tualett- ja duširuum ning TV. Lisaks on spetsiaalsed pesuruumid, mida saab kasutada voodihaigete patsientide pesuraamil pesemisel. Kõik ruumid on kujundatud ja sisustatud lähtuvalt patsientide vajadustest, majas on suur puhkeala, kus asuvad lauad ja mugavad diivanid. Puhkealal on võimalus aega veeta/liikuda ka ratastoolis. Ühtlasi on puhkealal võimalus vaadata telerit. Tapa õendusabi on sisustatud pisut tagasihoidlikumalt.

Toitlustatakse neli korda päevas ning toit serveeritakse patsiendi toas või söögitoas.

Õendusabisse hospitaliseeritakse tööpäeviti kell 10:00–14:00. Patsiendi transpordi korraldab patsient või tema lähedased. Soovitav on, et patsient saabuks koos saatjaga.

Pihlakodu pakub Tallinnas tasulist meditsiinitranspordi teenust.

Õendusabisse saabudes antakse patsiendile kasutamiseks spetsiaalsed vahetusriided. Isiklikud riided saab paigutada toas olevasse kappi. Jalatsiteks sobivad tagant kinnised ja mittelibiseva tallaga sisejalanõud või spetsiaalsed kummitallaga sokid.

Statsionaarsele õendusabile tulles palume kaasa võtta:

  • igapäevaselt tarvitatavad originaalpakendis ravimid;
  • määratud abivahendid (nt raam, ratastool, kuuldeaparaat, ortoos, kateetrid, stoomihooldusvahendid, sonditoit jms).

Soovitatav on kaasa võtta:

  • isiklikud hügieenitarbed (pesuvahendid, kamm, suuhooldustarbed jms.)
  • raha, dokumendid, väärisesemed ning kallihinnalised isiklikud asjad palume koju jätta. Vajadusel saab need anda seifi hoiule.