fbpx

Uuendasime Pihlakodus andmekaitsetingimusi. Eesmärk on pakkuda läbipaistvamat teenust ja tagada maksimaalne küberturvalisus nii meie klientide kui nende lähedaste isikuandmetele.

Andmekaitsetingimused on oma sisult kirjalik dokument, mis kirjeldab erinevatesse andmesubjektide kategooriasse kuuluvate isikuandmete töötlustoiminguid.

Kui andmetöötlejal ehk teenusepakkujal on kasutada näiteks klientide, nende lähedaste, töötajate, veebikülastajate või muu liigituse alusel saadud isikuandmed, peab ta kokku koondama kõikide andmesubjektide kategooriad ning kirjeldama ära nendega tehtavad toimingud. Andmekaitsetingimuste dokument on sama vajalik nagu kliendi, -üld – või tüüptingimused.

Üsna palju on hooldekodude puhul kõneainet saanud turvakaamerate kasutamine hooldekodu igapäevaelu turvalisuse tagamisel. Kaamerate kasutamine on üks teemadest, mida andmekaitsetingimused reguleerivad. Samuti igasugused kodulehe või e-kirjade kaudu tekkinud andmekogumid.  Töötades erinevate isikuandmetega peame arvestame, et inimesel on õigus teada, mida tema esitatud isikuandmetega edasi tehakse. Vaid erandlikel juhtudel on see õigus piiratud ja sellisel juhul tuleneb see nõue seadusest.

Mida selgemad on andmekaitsetingimused, seda enam aitab see tõsta hooldekodu kui teenusepakkuja usaldusväärsust.

Lisa saab lugeda AKI kodulehelt:  Isikuandmed sotsiaalhoolekande- ja tervishoiusektoris