fbpx

Hoolime väga oma elanikest ja töötajatest ning anname oma parima, et kõik saaksid end meie juures turvaliselt tunda. Lisaks Pihlakodu eakatekodude tavareeglistikule järgime hoolikalt Vabariigi Valitsuse, Terviseameti, Sotsiaalkindlustusameti ja teiste asjaomaste ametkondade kehtestatud juhiseid ning oleme ka ise kasutusele võtnud mitmed täiendavad ohutusabinõud.

Külastused, saadetised ja suhtlus lähedastega

 • Oleme piiranud külastusi ja erandkorras võimaldame kohtumisi õues või toas.
 • Vastu võtame ravimeid/pakke, mis jäetakse koos nimega sissepääsu juurde selleks ettenähtud kohale.
 • Lähedased saavad elanike käekäigu kohta infot osakonna/korruste telefonidelt.
 • Vastavalt võimalusele on Pihlakodu eakatekodudes üles seatud Skype’i ja veebikaameraga varustatud arvutid, läbi mille saavad lähedased elanikega ühendust võtta.

Personal

 • Meil kehtivad majas ranged terviseohutuse reeglid ning nulltolerants haigussümptomitega töötamisele, seega kõikidele meie töötajatele kehtib nõue sümptomite ilmnemisel jääda koju haiguslehele.
 • Lähtume rangelt Terviseameti ja Vabariigi valitsuse juhistest, millega töötajad, kes on naasnud reisidelt, ei saa alustada tööd enne, kui neile on selleks luba väljastatud.

Tervise jälgimine

 • Jälgime hoolega elanike tervislikku seisundit.
 • Elaniku haigestumisel eraldame ta oma tuppa, et tagada hooldus ja ravi. Ühtlasi jälgime temaga lähikontaktis olnute seisundit.
 • Haigustunnustega klientide hooldamisel kasutame ühekordseid isikukaitsevahendeid.
 • Terviseseisundi muutumisel kutsume kiirabi.
 • Vajaduse tekkimisel on meil võimalik sisse seada isolatsioonitoad, kus saame rakendada karmimaid meetmeid viiruse tõkestamiseks.

Ühistegevused 

 • Oleme lükanud edasi kõik koolitused, kontserdid ja muud üritused.
 • Loodame kõigi lähedaste mõistvale suhtumisele antud meetmete rakendamise osas. Meie ühine missioon on teha kõik endast sõltuv, et kõik meie elanikud ja töötajad püsiksid terved.

Olgem hoitud!

Pihlakodude meeskond